Chișinău, str. Nicolae Zelinski 36

Regim de lucru: 9:00 – 17:00

Limba

Blog

Legea contabilităţii

contabilitate – sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară;

Citeste mai mult

ORDIN DE DEPLASARE

Delegarea salariatului se efectuează de către conducătorul entităţii sau altă persoană împuternicită prin aprobarea ordinului, cu indicarea scopului şi a termenului delegării, precum şi a ţării gazdă. Delegarea salariatului pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza ordinului sau a legitimaţiei de deplasare.

Citeste mai mult

Regulament cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova

deplasare în interes de serviciu – delegarea salariatului, conform ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea obligaţiilor de muncă în afara locului de muncă permanent;

Citeste mai mult

Darea de seama IVAO15

Forma  IVAO15 Instructia Instr_IVAO15_ro ROM Important să știi: Codul fiscal RM, Capitolul 71 REGIMUL FISCAL AL Agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii          Articolul 541. Subiecţii impunerii (1) Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali. (3) Agenţii […]

Citeste mai mult

Privind protecţia consumatorilor

… consumator – orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională;

Citeste mai mult

Norme pentru efectuarea operaţiunilor de casă

1. Toate întreprinderile de stat, cooperatiste, pe acţiuni, de arendă colective, mixte, obşteşti etc., asociaţiile, organizaţiile şi instituţiile (în continuare – întreprinderi), indiferent de statutul lor juridic, sînt obligate să consemneze mijloacele lor băneşti în instituţiile financiare.
2. Decontările dintre întreprinderi pe angajamente se efectuează, de regulă, prin virament la instituţiile financiare.
3. Numerarul primit de întreprinderi de la instituţiile financiare este utilizat în scopurile pentru care a fost eliberat.

Citeste mai mult

INDICAŢII METODICE PRIVIND CONTABILITATEA COSTURILOR DE PRODUCŢIE ŞI CALCULAŢIA COSTULUI PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR

(Русский) Настоящие методические указания разработаны исходя из необходимости установления общих правил (норм) ведения бухгалтерского учета производственных затрат и калькуляции себестоимости произведенной продукции/оказанных услуг.

Citeste mai mult

PRIMA DATĂ ÎN DECURS DE 7 ANI. BUGETUL PENTRU ANUL 2017

Pentru prima dată în decurs de 7 ani, bugetul pentru anul viitor a fost adoptat aproape la timp. Mai puțin stres pentru contabili și angajații din sfera financiară. Nu se vor schimba…

Citeste mai mult