Chișinău, str. Nicolae Zelinski 36

Regim de lucru: 9:00 – 17:00

Limba

Lista de preţuri

Lista de preţuri la data de 1 octombrie 2016 Preţurile includ TVA În cazul cînd preţul este indicat în două valute, preţul final se determină conform sumei indicate în lista de preţuri în valuta conform cursului de schimb comercial la ziua efectuării operaţiunii. Pentru a primi oferta comercială individuală contactaţi-ne direct Preţuri la produse şi […]

Citeste mai mult

PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ, CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA

Pretenţiile imprescriptibile extinctiv
Sînt imprescriptibile extinctiv pretenţiile:
a) privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale dacă legea nu prevede altfel;
b) deponenţilor faţă de instituţiile financiare privind restituirea depunerilor;
c) cu privire la repararea prejudiciului cauzat vieţii sau sănătăţii persoanei. În acest caz, se repară prejudiciul pentru o perioadă anterioară intentării acţiunii, dar nu mai mare de 3 ani.

Citeste mai mult

Legea contabilităţii

contabilitate – sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară;

Citeste mai mult

ORDIN DE DEPLASARE

Delegarea salariatului se efectuează de către conducătorul entităţii sau altă persoană împuternicită prin aprobarea ordinului, cu indicarea scopului şi a termenului delegării, precum şi a ţării gazdă. Delegarea salariatului pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza ordinului sau a legitimaţiei de deplasare.

Citeste mai mult

Regulament cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova

deplasare în interes de serviciu – delegarea salariatului, conform ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea obligaţiilor de muncă în afara locului de muncă permanent;

Citeste mai mult

Darea de seama IVAO15

Forma  IVAO15 Instructia Instr_IVAO15_ro ROM Important să știi: Codul fiscal RM, Capitolul 71 REGIMUL FISCAL AL Agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii          Articolul 541. Subiecţii impunerii (1) Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali. (3) Agenţii […]

Citeste mai mult

Privind protecţia consumatorilor

… consumator – orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională;

Citeste mai mult

Norme pentru efectuarea operaţiunilor de casă

1. Toate întreprinderile de stat, cooperatiste, pe acţiuni, de arendă colective, mixte, obşteşti etc., asociaţiile, organizaţiile şi instituţiile (în continuare – întreprinderi), indiferent de statutul lor juridic, sînt obligate să consemneze mijloacele lor băneşti în instituţiile financiare.
2. Decontările dintre întreprinderi pe angajamente se efectuează, de regulă, prin virament la instituţiile financiare.
3. Numerarul primit de întreprinderi de la instituţiile financiare este utilizat în scopurile pentru care a fost eliberat.

Citeste mai mult

Contacte

Puteţi lua legătura cu noi prin telefon pe întrebări generale, administrative și comerciale: +373-22 815-152, +373-79463070 Numărul de telefon pe întrebări contabile: +373-22 535-801, +373-78766010 Numărul de telefon a liniei de suport tehnic 1C: +373-22 815-797. Adresa noastră: mun. Chișinău, str. Zelinski, 36 Adresa electronică: info(a)primasoft.md Sau puteți să ne trimiteți un mesaj de pe […]

Citeste mai mult