Chișinău, str. Nicolae Zelinski 36

Regim de lucru: 9:00 – 17:00

Limba

Aplicația mobilă 1С de la PRIMASOFT

Smartphone-urile, tabletele și alte dispozitive “deștepte” sunt deja atît de strîns integrate în viața noastră, încît este chiar dificil să ne imaginăm procesele de afaceri care pot lucra eficient fără ele. Verificarea poștei, trimiterea mesajelor instantanee, apeluri internaționale gratuite, toate acestea într-o clipă: scanările documentelor, textele contractelor, fotografii, totul a devenit mai simplu și mai rapid.

Compania Primasoft oferă o soluție mobilă pentru realizarea ideilor dvs. de afaceri. În funcție de sarcinile contabile, acesta poate fi configuratepentru compania dumneavoastră și să răspundă mai bine nevoilor dumneavoastră. Aplicație mobilă de la Primasoft (AM) poate funcționa împreună cu configurațiile:

-1C “Contabilitate complexă pentru Moldova”;

– “Evidența operativă în comerțul TORGACH”

– Magazin online,

– și alte sisteme contabile pe baza platformei 1C 8.x

Principalele avantaje față de soluțiile staționare sunt autonomia, operativitatea, dimensiunilemici și funcționalitatea extinsă. Aplicația mobilă (în continuare – AM) poate fi instalată pe diverse dispozitive cu sistemul de operare Android, cum ar fi tablete, smartphone-uri.

Să privimmaijosaplicarea AMpe exemplul utilizăriiacestuia împreună cu configurațiade evidență operativă “TORGACH” versiunea 8.x, plasate pe server și “ridicată” serviciul APACHE.

Utilizatorii AM: managerii de vînzări sau reprezentanții de vînzări ai companiei (agenții) care trebuie să primească comenzi de la clienți, fără acces direct la baza de date, pe tablete cu sistemul de operare Android.

Regimurilede utilizare posibile:

– regimul de sincronizare cu baza de date a serverului;

– regimul autonom, presupune posibilitatea absenței temporare a sincronizării on-line, iar în cazul internetului conectat – sincronizarede fundal, inclusiv și la solicitarea utilizatorului;

– regimul off-line, fără conectare la baza de date (centrală).

Posibilitățile funcționale

 1. Nomenclatorul”Clienți”:

Utilizatorul poate vizualiza datele care sunt descărcate din baza de date centrală despre client, și anume:

– Informații de contact (adresa, numerele de telefon, persoana de contact);

– Valoarea datoriei la momentul actual, inclusiv și în situația pe diverse contracteseparat.

 1. Price-listpe poziția mărfii pentru diferite tipuri de prețuri
 2. Nomenclatorul “Mărfuri”:

– denumirea, inclusiv și în diferite limbi

– codul și/sau articolul și/sau codul de bare

– soldul actual la întreprindere, inclusiv și în situația diverselor depozite aparte

– prețul actual pe diferite tipuri de prețuri sau clienți.

 1. Comenzile

Formarea comenzilordemărfuri și servicii de la clienți, se realizează cu ajutorul documentului Comandă, care este sincronizat cu baza de date centrală, creînd documentele “Realizare” sau “Solicitare” sau “Comandă” și salvîndu-le într-o stare neînregistrată. Utilizatorul poate alege momentul în care această comandă trebuie să “treacă” în baza de date centrală pe server.

În documentul Comandă agentul selectează (din lista derulantă):

 • Client (dintre cei disponibil numai pentru el)
 • Contract (din contractele Clientului și disponibil numai pentru el)
 • Adresa livrării
 • selectarea mărfurilor, afișarea sub forma de structură arborescentă, cu o listă derulantă și afișarea pe ecran a soldurilor și a prețurilor curente ale mărfurilor
 • Comentariile la Comandă
  5. Și deasemenea:

– În AMagentul nu poate singur săfacă reduceri și/sau să pună prețurile, el vede prețul pentru unanumit contractant, în dependență de tipul prețurilorstabilite în baza de date centrală;

– În baza de date centrală este posibilă stabilirea permisiunilor (filtre) pentru accesul la utilizarea în AMa unor dosare individuale și/sau listelorClienților, Contractelor, Depozitelor și Mărfurilor; precum și pentru sincronizație;

– Documentele transmise de AMpot aveacît și același prefix pentru toți agenții-autori,atîtși o detaliere pentru fiecare autor separat, pentru comoditate.

– Sunt posibile setări opționale pentru fiecare client, cum ar fi schimbul bilateral al AMcu baza de date centrală, atunci cînd cererileprimite de laAMse confirmă de manageri și după aceia se transmite înapoi sau atunci cînd laformareacererilorîn AMse creazăautomat „rînd“ de executarea cererilorcu ajutorul cîmpului „data de execuție“ și altele.

Aceste oportunități pot fi completate cu alte, în funcție de sarcina stabilită în fața noastră. După cum v-ați convins, posibilitățile aplicației mobile sunt destul de largi pentru a rezolva majoritatea problemelor apărutela deplasarea – în afara biroului, în afara zonei de acces la baza de date. Formularea corectă și coordonată a sarcinii tehnice asigură cel mai bun rezultat, scopuriledvs. vor fi atinse!

COMANDĂ ACUM