Chișinău, str. Nicolae Zelinski 36

Regim de lucru: 9:00 – 17:00

Limba

Salariu mediu lunar 2017

Privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017

*

Guvernul Republicii Moldova

Hotărîre Nr. 1233 din 9 noiembrie 2016

(Monitorul Oficial Nr. 388-398 din 11 noiembrie 2016)

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, în mărime de 5300 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

Prim-ministru Pavel FILIP

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul economiei Octavian Calmîc

Ministrul muncii, protecţiei

sociale şi familiei Stela Grigoraş