Chișinău, str. Nicolae Zelinski 36

Regim de lucru: 9:00 – 17:00

Limba

Schimb de date între R-Keeper și 1C

Astăzi, fluxurile de informații din toate domeniile de activitate umană sunt atît de mari încît trebuie să fie automatizate. Acesta este motivul pentru care toate întreprinderile caută să își automatizeze evidența.

R-Keeper este un sistem informațional managerial pentru automatizarea contabilității la întreprinderile de alimentație publică de orice format. Este un soft puternic și fiabil pentru gestionarea unui singur restaurant sau a unei rețele de restaurante, ce permite structurarea și automatizarea tuturor proceselor care au loc în cadrul unității de alimentație publică. Programul 1C primește din R-Keeper informațiile finale privind vînzările pentru ziua respectivă, precum și documentele primite.

Scopul schimbului dintre sistemul R-Keeper și 1C “Contabilitatea complexă pentru Moldova de la Primasoft”:

– Distingerea sistemelor de evidență;

– Evitarea introducerii duble a informației;

– Actualizarea nomenclatoarelor în diferite sisteme informaționale.

Acest schimb de date este realizat în forma de procesare externă standard și poate fi adaptată pentru fiecare client în parte. Procesarea dată sincronizează datele din Store-House versiunea V5.

În cadrul schimbului standard de date de la R-Keeper la 1C, se sincronizează următoarele nomenclatoare și documente:

Nomenclatoare:

– Nomenclatorul de mărfuri și materiale

– Depozite

– Agenți economici

Documente:

— Factura fiscală de intrare

— Vînzările zilnice

Cu cît se dezvoltă mai mult sistemele informaționale în spațiul de afaceri, cu atît mai mult se integrează mai strîns între ele. Platforma 1C se dezvoltă în mod activ în această direcție și dispune de o serie de mecanisme convenabile pentru sincronizarea datelor, pentru a obține un mecanism stabil de schimb de date 1C. Principalul nostru obiectiv în această dezvoltare este de a reduce timpul petrecut pentru introducerea informațiilor și de a minimiza erorile de introducere „manuală” a datelor (suntem cu toții ființe umane, iar probabilitatea de erori în timpul introducerii „manuale” a datelor este foarte mare).