Chișinău, str. Nicolae Zelinski 36

Regim de lucru: 9:00 – 17:00

Limba

Lista de preţuri

Lista de preţuri

la
data de
1
octombrie
2016

 • Preţurile includ TVA

 • În cazul cînd preţul
  este indicat în două valute, preţul final se
  determină conform sumei indicate în lista de preţuri
  în valuta conform cursului de schimb comercial la ziua
  efectuării operaţiunii.

 • Pentru a primi oferta comercială
  individuală contactaţi-ne direct

Preţuri
la produse şi configuraţi
i
1C
8.x

Preţuri
la servicii 1C

Preţuri
la alte produse software


Preţuri la produse şi
configuraţia 1C 8

 

Denumirea
produsului

Preţ,
lei *

Preţ
/ valuta


8 — program pentru automatizarea evidenţei


Contabilitate (Contabilitatea tipizată pentru Moldova,
elaborată de Primasoft, SNC 2014),

Platforma pentru 1 loc de muncă

livrare
electronică

– USB
protecţie

Platforma pentru 5 locuri de muncă

livrare
electronică

– USB
protecţia

Configuraţia procurată
separat de platforma

6000

7200

12600

14700

2000

300
USD

350
USD

700
USD

750
USD

100
USD


Gestionarea
c
omerţului,
1 loc de muncă


protecţia electronică


USB protecţie

8800

9900

420
USD

470
USD

Licenţa
suplimentară, 1 loc de muncă


livrarea electronic
ă


USB protecţie

2400

5450

250
USD

Licenţa
suplimentară,
5
loc
uri
de muncă


livrarea electronică


USB protecţie

8300

18500

Licenţa
suplimentară, 1
0
loc
uri
de muncă


livrarea electronică


USB protecţie

15800

33200

 

* Preţurile în lei
moldoveneşti sunt orientative şi depind de curs comercial.
Preţurile în dolari sunt indicate pentru orientarea.
Preţul final se estimează conform cursului curent.


Preţuri la alte produse
software

 

Denumirea
produsului

Preţ,
lei

Preţ
/ valuta *

LOBBY
4.2 –
Baza
de date legislativă şi
informaţională
în format electronic pentru contabili

Licenţa
de bază LOBBY (pînă la 3 computere în
reţea)

500

Licenţa
suplimentară LOBBY (sau baza de date separată)

500

Pachet
de actualizări anual/lunar (abonament)

1500/125

Pachet
de actualizări anual LOBBY pentru persoane fizice

999

50
USD

Reinstalarea
şi alte servicii cu chemarea specialistului şi etc.

200

Dicţionare
electronice

 1. Dicţionar
  electronic RORUS (1 – 10) / (> 10), licenţa

120
/ 80

 1. OEM
  licenţa pentru dicţionar RORUS versiunea 2.5

50

 1. Abonament
  anual/lunar pentru liderra.com


 2. pentru reziden
  ți
  RM


 3. pentru nerezidenți RM sau pentru procurări inafara RM

100/10

10
USD

 

* La preţuri, indicate în
valuta diferită de leu moldovenesc, achitarea se efectuează
după cursul BNM la data achitării.

Servicii de implementare şi
suport 1С versiunea 8.x

1.
Consultaţie, instruire, suport, sarcina tehnică
(lucrul expertului)

1
oră
convențională

1.1.
Prin telefon, skype, conectare la distanţă
sau
c
u
vizita la sediul Primasoft

350
lei

1.2.
Cu vizita la client
,
fără
cheltuieli de transport

380
lei

2.
Configurare,
dezvoltare,
programarea după specificaţia a Beneficiarului (lucrul
programatorului)

1
oră convențională

2.1.
În baza contractului de deservire

380
lei

2.2.
Fără contract de deservire

420
lei

3.
Conectarea dispozitivului exter
n
(scanner, MCC şi etc)

Pentru
1 dispozitiv

3.1.
La existenţa/ acordarea driver-ilor sau conexiunilor
existente

Gratis

3.2.
Dispozitiv nou

500
lei

4.
Conectarea/ reconectarea utilizatorilor la sistemul
Banca-Client

Pentru
1 bancă/cont

4.1.
Iniţială

gratis

4.2.
Ulterioară

500
lei

5.
Migrarea informaţiei din alte sisteme informaţionale

Pentru
1 unitate

5.1.
Nomenclatoare (în dependenţa de sursa, complexitate
şi volum)

150
– 200 lei

5.2.
Solduri (în dependenţa de formatul datelor acordate
sau volumul lucrărilor
de
preg
ătire)

1000

2500 lei

5.3.
Documente şi alte obiecte

individual

6.
Deservirea si suport 1C Contabilitate

(
linia fierbinte + modificările săptămînale
curente + corectarea erorilor)

6.1.
Primele 3 luni după procurarea programului

Gratis

6.2.
Abonament lunar, pentru 1 computer, pentru 1 baza informaţională

300
lei

6.3.
Abonament anual, pentru 1 computer, pentru 1 baza informaţională

3000
lei

6.4.
Pentru fiecare baza informaţională și/sau
utilizator suplimentar (lunar/anual)

100
lei / 1000 lei

7.
Actualizarea cumulativă a
bazei
de date
(pachet
de actualizare), fără abonament

7.1.
Cu pauza pînă la 6 luni inclusiv

1000
lei

7.2.
Cu pauza mai mult de 6 luni + restabilire

2500
lei